صد و بیست و شیش

درخواست حذف این مطلب
چند وقت پیش داشتم فکر می چقدر جدیدا احساس خوشبختی میکنم. چقدر اوضاع همه چی خوبه. چقدر همه چیز هایی که برام نگرانی درست می مثل اوضاع سلامتی خانواده، اوضاع کاری و تحصیلیم، اوضاع روابط احساسیم در یه نقطه ی پایدار و به نظر آسیب ناپذیری قرار گرفتن.
خیلی روز نگذشته، اوضاع معده ی خودم افتضاحه، اوضاع سلامتی خانواده به هم ریخته، اوضاعم تو پژوهشگاه هر لحظه آسیب پذیر تر از لحظه ی قبله، اوضاع کاریمون باز متز له، و احساسات شرحه شرحه دارم...
خدایا، انصافا من الان بگم شکرت بهت برنمیخوره؟